Güzelliğin Tarihçesi

İnsanoğlu, tarih boyunca bedenini güzelleştirmek için çareler aramıştır. Bunun en belirgin örneği, ilkel toplulukların yüzlerini bitkisel veya madensel boyalarla boyamalarıdır. Kadınlar ilk çağlarda bile bitkileri güzelleşmek için kullanmışlardır. Hatta Romalılar…

Read more »

Güzellik – Fiziksel Cazibe

Yüzyıllardır değişik açılardan değerlendirilip farklı tanımlamaları yapılan güzellik kavramı-nı, genellikle beğenilerimizi belirtmek için kullanırız. Eco (2006: 8)’ya göre güzellik “za-rif” “hoş” ya da “enfes” “harika” “muhteşem” gibi ifadelerle birlikte beğendiğimiz…

Read more »